Bronstijd

Wapens

 

De mensen hadden altijd al stenen en houten wapens gebruikt om mee te jagen of elkaar mee te bestrijden. In de Nieuwe Steentijd kende men stenen 'strijdhamers' en vuurstenen dolken. Met brons konden nieuwe en gevaarlijker wapens worden gemaakt: zwaarden, dolken en lanspunten met scherpe punten en snijkanten. We hebben veel van deze wapens teruggevonden in graven en depots. Of er in Nederland veel mee gevochten is, weten we niet. Een massagraf dat is gevonden bij Wassenaar is een aanwijzing voor gewapende strijd in de prehistorie. Maar in Zuid-Europa, het Midden-Oosten en Egypte werden hele oorlogen uitgevochten met bronzen wapens, helmen en schilden. In Nederland bleven de mensen nog lange tijd vuurstenen pijlpunten gebruiken.

Een bronzen zwaard waarvan de greep met klinknagels is vastgezet. Rechts daarvan een bronzen lanspunt. (Tekening: Kelvin Wilson)

afbeelding1