Bronstijd

Depots

 

Er is weinig te zeggen over de 'godsdienst' van de prehistorische bewoners van Nederland. Wel zijn er op veel plaatsen voorwerpen gevonden waarvan archeologen denken dat het offers zijn geweest. Ze zijn met opzet op een bijzondere plek begraven, aan de rand van een moeras bijvoorbeeld. Vaak zijn die voorwerpen zelf ook bijzonder – heel groot bijvoorbeeld, en ongebruikt – en moeten ze vroeger erg kostbaar zijn geweest. Archeologen spreken van depots. Ze zijn al bekend uit de Nieuwe Steentijd. In de Bronstijd neemt het gebruik om kostbare voorwerpen te 'offeren' toe. Van niet alle depots is trouwens zeker dat ze iets met 'godsdienst' te maken hebben.

In het veen bij Exloo in Drenthe is een bijzonder halssnoer gevonden met kralen van barnsteen, tin en faience, een soort glas. Het snoer is waarschijnlijk als offer in het veen begraven. (Tekening: Kelvin Wilson)

afbeelding1