Bronstijd

Grafheuvels

 

In de Bronstijd bleven mensen sommige doden (ongeveer 15% van de bevolking) begraven in of onder grafheuvels. Vaak hoogden ze oudere grafheuvels op. De bronstijdheuvels waren groter en hoger dan die uit de Nieuwe Steentijd en gemaakt van opgestapelde heideplaggen. Vaak waren ze omringd door greppels of rechtop geplaatste palen, en een enkele keer door een aarden wal zoals in Toterfout of in Goirle. De mensen werden op verschillende manieren begraven, zoals in houten kisten van planken of uitgeholde boomstammen. Meestal werden er in één grafheuvel meer mensen begraven, soms wel 20 of meer. In Zuid-Nederland werden vanaf ongeveer 1500 voor Christus de meeste doden verbrand en in een urn begraven in de heuvel.

Grafheuvels op de Rechte Heide bij Goirle die omstreeks 1500 voor Christus zijn aangelegd. Grafheuvels uit de Bronstijd hadden flinke afmetingen, ze zijn zo'n 15 tot 20 meter in doorsnee en tot bijna 3 meter hoog. Ze waren opgebouwd van heideplaggen en eromheen waren vaak greppels gegraven of houte palen geplaatst. Een van de heuvels op de foto heeft een wal met een brede greppel er omheen. (Foto: Paul Paris)

afbeelding1