Nieuwe Tijd

Nieuwe Tijd

1500 na Christus tot nu 

De periode die na de Late Middeleeuwen komt, wordt door archeologen de Nieuwe Tijd genoemd. Deze periode loopt door tot onze tijd. Het zijn vooral historici, niet archeologen, die de Nieuwe Tijd bestuderen. Dat komt omdat over de Nieuwe Tijd nog heel veel geschreven informatie bestaat, bijvoorbeeld brieven, boeken, rekeningen en plattegronden. Die kun je in een stadsarchief nog steeds bekijken. Daarnaast zijn veel gebouwen en kunstwerken uit de Nieuwe Tijd bewaard gebleven.

Archeologen vinden veel voorwerpen uit deze periode, bijvoorbeeld als zij in een oude binnenstad opgraven. Door archeologisch onderzoek kan het beeld, dat we hebben van de Nieuwe Tijd dankzij de geschreven bronnen, soms toch nog verder worden ingevuld.

Archeologen die onderzoek doen naar deze periode zijn vooral geïnteresseerd in de ontwikkeling van de steden en van de handel in de Gouden Eeuw, sporen van Nederlandse handelaars en kolonisten in het buitenland, en scheepsarcheologie.

afbeelding1