« Docentensite home
 

Veelgestelde vragen

   
 
 

Waar komt de naam Archeos vandaan?

Archeos is afgeleid van het Griekse archaios, wat 'het oude' betekent.

Waarom gebruiken jullie niet de indeling van tien tijdvakken?

Archeos gebruikt een tijdsindeling zoals deze wordt gebruikt in de archeologie. Deze indeling is verder uitgewerkt dan de tijdsindeling die in de kerndoelen en dus ook in veel geschiedenismethoden wordt gehanteerd. Archeologen delen de prehistorie bijvoorbeeld op in meerdere tijdvakken – Steentijd, Bronstijd en IJzertijd en daarbinnen nog een onderverdeling in Oud, Midden en Nieuw – om daarmee de ontwikkelingen binnen deze zeer lange periode beter weer te geven.

Mag ik teksten of afbeeldingen van Archeos gebruiken?

Als je een plaatje van de website wilt gebruiken voor een werkstuk of spreekbeurt, dan mag dat. Zet er altijd wel bij dat je het plaatje hebt gevonden op Archeos en vermeld ook de maker van de foto of de naam van de tekenaar. Voor het gebruik van teksten of afbeeldingen voor educatieve, niet-commerciële doeleinden, zoals bijvoorbeeld een schoolwebsite, moet je eerst contact opnemen met de webredacteur van Archeos.